Mẫu Biên bản kiểm tra sự cố công trình xây dựng mới nhất 2018

Mẫu Biên bản kiểm tra sự cố công trình

(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004

của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng)

 

Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng ………………………………………………………………………………….

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________

 

Địa điểm, ngày……… tháng……… năm……….

>> Xem ngay mẫu giày bảo hộ dân xây dựng mới nhất 2018 TẠI ĐÂY.

  BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  1. Tên công trình xảy ra sự cố: ………………………………………………………………………………………..
  2. Hạng mục công trình xảy ra sự cố: …………………………………………………………………………………………..
  3. Địa điểm xây dựng công trình: …………………………………………………………..………………………………
  4. Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố được lập với các nội dung sau:
  5. a) Thời điểm xảy ra sự cố : ……giờ….. ngày…… tháng ….. năm…………..
  6. b) Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình khi xảy ra sự cố…………….
  7. c) Sơ bộ về tình hình thiệt hại về người, về vật chất………………………..
  8. d) Sơ bộ về nguyên nhân sự cố (nếu có)……………………………………

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;

b) Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.

Các thành phần tham gia lập biên bản khác gồm:

– Nhà thầu thi công xây dựng : (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

– Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình : (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

– Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình : (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

– Các thành phần khác, nếu có.

Trên đây chính là mẫu biên bản kiểm tra sự cố công trình mới nhất 2018 mà giày bảo hộ Namtrung Safety cung cấp đến các anh em để anh em có thể tải về và sử dụng chúng như một bản mẫu chuẩn của luật lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *